Sedumtak Trondheim

Be om gratis befaring for ditt takprosjekt

Sedumtak i Trondheim, miljøvennlig alternativ

Sedumtak, eller grønne tak, er matter som blir lagt på taket. 

Det ser ut som en type mose, men rulles ut på matter, løst på taket.

 

Sedumtak kan være et miljøvennlig tiltak.

Vannet renner saktere gjennom, da plantene vil ta til seg store deler og vannet som vil fordampe gjennom planten.

Dette fører til avlastning på rørnettet i mange byer.

Se video av Sedumtak lagt av oss:

Tjenester